Kultur og informasjon

Venstres politikk for det sivile samfunn har som mål å skape frie rammer for en kritisk offentlighet. Kulturlivet, kunsten, mediene, organisasjoner og sivile fellesskap skal ikke være instrumenter for staten, men leve i kraft av seg selv og utfordre og utvikle samfunnet uavhengig av politiske mål. Sivilsamfunnet er viktig for demokrati og samhold og kan ha en sterk samfunnsendrende kraft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kunnskap er makt, og makt skal spres. Derfor er Venstre opptatt av at informasjon skal være åpen, gratis og offentlig tilgjengelig for alle. Dette gjøres gjennom moderne bibliotek, lett tilgjengelige offentlige data, et fritt internett og en mediepolitikk som sikrer mangfoldet.

Les også:
Et fritt kulturliv
Kunst og kunstnere
Litteratur og språk
Barne- og ungdomskultur
Frivillighet
Idrett
Kulturvern
Informasjonssamfunnet
Mediepolitikk

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**