Stortingsvalg – en sjefsavgjørelse

Ved valg er det vanlige hierarkiet snudd på hodet. Velgerne, altså du og jeg, er sjefen. I september avgjør vi Stortingets sammensetning og styrkeforholdet partiene i mellom. Nettopp dette vil påvirke hvordan landet skal styres de kommende 4 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vi velgere forutsetter at våre ansvarlige politikere etter valget vil evne å finne fram til samarbeidsformer som gir oss en styringsdyktig – og lydhør- regjering. I samarbeid må man gi og ta slik det alltid vil være i enhver bedrift, ethvert styre, ethvert politisk utvalg.

Det er ingen grunn til hverken å svartmale, skremme eller saliggjøre hva som vil skje etter valget i vårt homogene, rike, lille land. Men valgutfallet blir bestemmende for hvem som skal styre landet. Og for hvordan det skal ledes og styres. I likhet med stadig flere velgere ønsker også flertallet i Venstre et regjeringsskifte. Venstres leder Trine Skei Grande har full støtte fra Telemark Venstres førstekandidat, Torgeir Fossli, når hun begrunner dette samtidig som hun også peker på de områder hvor avstanden til Frp er stor.

Av dette følger at Venstre i alle landets fylker og valgkretser trenger velgere som har tillit til og tro på at Venstres stemme, verdisyn og standpunkt vil være av betydning når framtidig kurs for landet skal stakes ut. Det vil være stor forskjell på en blåblå regjering og en blågrønn regjering med H/KrF og Venstre.

I kortform: Venstre står for gode fellesskapsløsninger og mener derfor Høyres bebudede helsereform har store svakheter. Venstre vil ikke presse abstrakte karakterer på barneskoleelever men vil styrke lærerens rolle og se kritisk på “skolebyråkrati” og testregimet som har vokst fram. Venstre vil et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er å forvalte verdier. I et langsiktig perspektiv. Venstre vil frede handlingsregelen, redusere egne klimautslipp med 40 % innen 2020 ( kan ikke forvente av andre hva vi selv ikke oppfyller). Føre en mer human asylpolitikk, innføre statlige minstenormer for sosialhjelp og reversere datalagringsdirektivet. Skal Venstre få gjennomslag for dette og flere av våre hovedsaker, må velgerne gi partiet styrke i form av Stortingsmandater

Dessuten, slik siste ukers debatt har fått fram, Venstre vil beholde pappapermen som er en velferdsreform og et gode for demokratiets minste og meget viktige enhet- familien. Pappa- app, derimot! Hvilket påfunn.

Media gjør nå et nummer av at “det slås sprekker” mellom de partier – på begge sider – som tar mål av seg til å samarbeide etter valget. Ja, selvsagt skal ulikheter komme fram. Velgerne skal selvsagt få klar beskjed om hva som skiller partiene, hva partiene står for. Det er jo partiene og deres politikk velgerne skal ta stilling til og stemme på når valgdagen kommer. Det dreier seg om mye mer enn Jens eller Erna. Det er partiene vi stemmer på.

Etter valget skal det forhandles. Hvor langt kan partiene gå i kompromissets ånd og til det man mener vil være landets beste, uten å tape sin identitet, integritet, partiets berettigelse. I Venstre har vi stor tillit til vår leder, klok, erfaren og kunnskapsrik. Raus, prinsipiell og trygg. Hun er ikke den som forhandler bort Venstres grunnverdier. Men det er vi velgere, du og jeg, som avgjør Venstres styrke og Venstres mulighet til å få gjennomslag for sin politikk.

Godt valg!

Signy Gjærum

Signy Gjærum (V)

Venstre_i_sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**