De rødgrønne partiene har sviktet studentene

Etter 8 år med rent flertall på Stortinget har de rødgrønne partiene hatt rikelig med tid til å vise hva de står for når det gjelder studiefinansiering og boligpolitikk for studenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hva er så status etter disse 8 årene med rødgrønt flertall på Stortinget?
Har studentene fått en bedret studiefinansiering?
Har det blitt en bedring i boligsituasjonen for studenter i løpet av disse årene?
Svaret på disse to spørsmålene er desverre nei!

Studiefinansiering.

Studenter, høgskole, universitet, studier

Når det gjelder studiefinansieringen så viser det seg at den i 2013 er på et historisk lavt nivå målt i forhold til grunnbeløpet i folketrygden (1G). I 1973 var verdien av studiefinansieringen (lån og stipend) fra Statens Lånekasse lik 1,5G.
I løpet av de siste 8 årene med rødgrønt styre har verdien av studiefinansieringen målt i forhold til grunnbeløpet blitt redusert hvert eneste år. Nå i 2013 er verdien av studiefinansieringen fra Statens Lånekasse nede i 1,1G. Dette er et historisk lavt nivå som viser at de rødgrønne partiene har sviktet studentene.

Venstre har i Stortinget fremmet forslag om økt studiefinansiering gjennom å prisregulere studiestøtten og gi 11 måneders studiestøtte. Dette har det rødgrønne stortingsflertallet stemt ned.

Boligsituasjonen.
Når studieåret starter nå i høst mangler det 14000 studentboliger totalt i Norge. Ved nesten alle universiteter og høyskoler er situasjonen nå så kritisk at bare en liten andel studenter får tilbud om studentbolig.
Eksempelvis i Oslo er andelen studentboliger 4%. I Tromsø er andelen 13%.
Som et resultat av dette må de fleste studenter i Norge nå ut på det private markedet for å skaffe seg tak over hodet.
I et marked med en slik ubalanse mellom tilbud og etterspørsel blir prisene skrudd opp og studentene blir nok en gang de økonomiske taperne.
Dette er de rødgrønne regjeringspartienes ansvar og det viser at de også på dette feltet har de sviktet studentene.

Med et sterkt Venstre i en blågrønn regjering,vil det bli en helt annen og større satsing på bygging av studentboliger.

Venstre er et parti som vil ha en storstilt satsing på skole,kunnskap og forskning. Å legge forholdene bedre til rette for studentene er en viktig del av denne satsingen.

Lars Solbakken


Lars Solbakken
leder Skien Venstre
femtekandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**