Vi trenger en mer moderne, fleksibel og trygg arbeidsmiljølov

De siste dagene har Dagsrevyen satt søkelys på LOs spesielle makt i arbeidslivsspørsmål slik den er nedfelt i arbeidsmiljøloven.
Konkret handler det om at de lokale tillitsvalgte,de ansatte,hovedvernombudet og arbeidsgiver ved Ila landsfengsel ønsker en prøveordning med doble skift.
Etter alle berørte parters syn vil en slik prøveordning føre til større fleksibilitet,bedre arbeidsmiljø,mindre sykefravær og større trivsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det burde da være en selvfølge at når alle involverte parter mener at dette er fornuftig å teste ut, så får man lov.
Men slik er det ikke.
LO Stat sier nei og da er faktisk loven utformet slik at LO Stat har vetorett!Dette vil Venstre endre på.

Like før sommeren behandlet Stortinget et forslag fra Venstre om et mer moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv. Konkret foreslo Venstre 10 ulike forslag til forbedring av arbeidsmiljøloven, bl.a. å fjerne fagorganisasjoners vetorett i saker som den ved Ila landsfengsel, hvor alle involverte parter er enige om en prøveordning, men blir stoppet av LO Stat.

arbeidslivspolitikk

For Venstre er det åpenbart at fremtidens arbeidsliv vil kreve nye, annerledes og mer fleksible løsninger. Utfordringen blir å skape et mer moderne arbeidsliv, hvor det plass til flest mulig. Et mer inkluderende arbeidsliv enn dagens, som på flere måter kan virke ekskluderende.

Industrialderens regulering av arbeidsmarkedet var fornuftig på sin tid, og dagens regelverk henger fortsatt igjen i forestillingen om hva som er en normalarbeidsdag og en normal arbeidstid. Mange arbeider i dag langt utover det dagens regelverk definerer som alminnelig arbeidstid, uten at arbeidssituasjonen oppleves som “brutal”.
Motytelsene til dette er ofte romslige avspaseringsordninger, kortere arbeidstid andre dager, noe som oppleves som et viktig gode for mange småbarnsforeldre som strever med å få tidskabalen til å gå opp.
Dette er etablert praksis på mange arbeidsplasser, men i realiteten er de fleste som gjør dette lovbrytere etter dagens arbeidsmiljølov.

Venstre mener derfor at det er behov for en total gjennomgang av arbeidsmiljøloven- for å tilpasse den til et moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv. Hvor lokale initiativ og løsninger der alle parter er enige selvfølgelig skal tillates. Det burde være en selvfølge!

I en blågrønn regjering vil et sterkt Venstre være en pådriver for å få til en modernisering av arbeidsmiljøloven.
Støtt oss i dette gjennom å gi din stemme til Venstre.

Lars Solbakken

Lars Solbakken
leder Skien Venstre
femtekandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**