Stopp sniksentraliseringen av sykehusene!

Venstre er sterkt bekymret over de rødgrønnes nedbygging av norske lokalsykehus. Dette foregår over hele landet, bl.a. ved Sørlandets sykehus i Arendal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Lege

Foto: Microsoft

For eksempel er her karkirurgisk avdeling lagt ned, og pasienters tilbud i øre-nese-hals og nevrologi er kraftig redusert. I Nordfjord ble dagkirurgien nesten fjernet over natten. I Bærum og på Kongsberg foregår det lignende prosesser mht. akuttberedskap, fødetilbud og ortopedi. Venstre nøler ikke med å kalle dette en sniksentralisering.
Sykehus-Norge har ingen helhetlig plan for hvor mange sykehus vi skal ha og hva de skal inneholde. Lokalsykehuset er svært viktig i lokalsamfunnet. Det er viktig å sikre akuttberedskap i hele landet.
De rødgrønne begrunner nedleggelsene med behovet for å øke kvaliteten på behandlingen, men i virkeligheten handler det vel så mye om Arbeiderpartiets trang til sentralisering og troen på at store enheter gir økonomiske besparelser. Det siste har vist seg å være feil, jfr. Ahus i Oslo. Samhandlingsreformen brukes også av regjeringen som et argument for å ribbe lokalsykehus for viktige funksjoner.
Venstres syn er følgende: En må ta tilbake politisk styring over helsesektoren. Stortinget må vedta en nasjonal helseplan som klargjør sykehusstrukturen, behandlingstilbudet og de overordnede prioriteringene i helsevesenet. Nordmenn har krav på å få vite lokalsykehusenes rolle og innhold i framtida. Usikkerheten er stor slik situasjonen er nå. Vi kan også legge til rette for at lokalsykehusene avlaster universitetssykehusene ved å gi de første enkelte spesialiserte oppgaver.
Emil Pedersen
Styremedlem Tvedestrand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**