Forenkling, fra ord til handling

Venstre vil ha en passelig dose byråkrati, ikke kvelende og opplevd av den enkelte borger og bedrift som en endeløs vandring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vi må og kan forenkle. Kutte i rapporteringskrav og skjema- regimer. Kost/ nytte bør vurderes også her. 13.08 hørte vi i Dagsnytt "varsel" fra en leder i NAV- systemet at det går 69 årsverk til å bøtelegge bedrifter " som ikke har fulgt opp" sykemeldte. Men det er ikke NAV det er feil ved nødvendigvis, det er det vedtatte og detaljerte regelverk! Er det formfeil i hvordan man har etterlevd det detaljerte oppfølgingskravet, får arbeidsgiveren bot, selv om ingen bestrider at arbeidstakeren er ivaretatt på beste måte fra sin arbeidsgivers side. Dette har jeg selv erfart — helt meningsløst.

NAV

I august 2011- for 2 år siden- ga Giske et tallfestet mål for innsparinger gjennom å forenkle offentlige krav til bedriftene. Han lovet 10 milliarder kroner innen utgangen av 2014 og at omtrent halvparten skulle tas i løpet av inneværende stortingsperiode. Fjerning av revisjonsplikten for mindre foretak og endrede aksjekapitalkrav antas å innebære en innsparing på rundt to milliarder, sier NHO. Hvor er forenklingsforslagene eller signaler om videre forenklingsskritt for de resterende 8 milliarder? Daværende statssekretær Ingebrigtsen sa i 2012 at NHO ikke trengte å bekymre seg. Målet om 10 milliarder kroner i forenklingsinnsparing står fast, sa statsekretæren. Det er etter hva jeg har registrert ingen fra den rød- grønne regjeringen som har flagget disse bebudede innsparinger i valgkampen. Eller tar jeg feil?

Går man inn i dagliglivet til en hvilken som helst bedrift, vil man få tilbakemeldinger om at de " drukner" i krav og rapportering til det offentlige. Spør en hvilken som helst lærer, svaret er at det kreves i meste laget med rapporter og planer. Spør den som har skrevet "rapporten" hva vedkommende mener den har ført til av endring i adferd, forbedring av resultat. Spør de/ dem som mottar "rapporten" hva de gjør og beslutter som følge av det rapporterte. Svarene vil nok i varierende grad være overbevisende.

I møte med det offentlige kan både borgere og bedrifter, amatører og proffer miste motet.
Regjeringen burde tatt alle våre bekymringsmeldinger på alvor. Da hadde kanskje Giske prioritert å holde hva han lovet og drosjesjåfør Jens hadde fått ros for at skjemaer var begripelige og færre. For det behøver da virkelig ikke være så komplisert?

Signy Gjærum (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**