Flere tog på Gjøvikbanen og doble løp i Hagantunnelen

Venstre har foreslått 700 mill kr i Nasjonal transportplan til Gjøvikbanen. Trafikksikkerhet og trafikkmengde gjør at det må bygges doble løp i Hagantunnelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Krysningsspor ved Nittedal stasjon
Venstre har foreslått å avsette 700 millioner kroner i nasjonal transportplan til Gjøvikbanen. Venstre vil avsette midler til nytt krysningsspor ved Nittedal stasjon, forlengelse av perrong og ny perrong på østre side samt utvidelse av parkering på Nittedal stasjon. Venstre avsetter totalt ca. 150 millioner kroner til tiltak ved Nittedal stasjon. Dette gir rom for en ny avgang for lokaltog fra Nittedal på morgenen. Videre avsetter Venstre midler til nytt krysningsspor på Reinsvoll stasjon, ny strømforsyning nord for Jaren, sanering og opprustning av planoverganger samt nye togsett. Med dette kan vi få timesavganger fra Gjøvik som bedrer kapasiteten betydelig. Reisetiden kan med disse tiltakene bli redusert med mellom 10 og 30 minutter.

Doble løp i Hagantunnelen
Hagantunnelen på riksvei 4 i Søndre Nittedal åpnet i 2003. Tunnelen har ett løp, og er bygd etter retningslinjene som var gjeldende den gang. Ettløpstunneler gir dårligere rømningsveier, og konsekvensene ved ulykker vil være større i en tunnel enn utenfor. Trafikkmengden og krav til trafikksikkerheten tilsier at det må bygges doble løp i Hagantunnelen. Dette støttes også av EU’s tunnel-direktiv. Trafikken på Gjelleråsen sør for Hagantunnelen utgjør opp mot 20.000 kjøretøy i døgnet. Venstre vil følge opp planene i Nasjonal transportplan om å etablere doble løp i Hagantunnelen. Det må bevilges statlige midler til bygging av ekstra tunnelløp slik at tiltaket blir gjennomført.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**