Åpent medlemsmøte

Gjerdrum Venstre vil levere høringsuttalelse om den foreslåtte sentrumsplanen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Landsbyen Ask

Landsbyen Ask
Foto: Gjerdrum kommune

Vi har bestemt oss for å sende inn en egen høringsuttalelse på sentrumsplanen! Dette skyldes både måten prosessen er blitt kjørt på og ikke minst at vi ønsker å ta et utvidet ansvar for å bidra til en utvikling av Ask som setter kvalitet, trivsel og livskvalitet i sentrum. Dette er ganske utradisjonelt — men en flott mulighet til å gi tydelige bidrag til en positiv utvikling i tråd med Venstres linje lokalt.

Møtet vil i all hovedsak bli viet dette temaet, og særlig til å fange opp innspill og meninger til medlemmene før noen av oss setter oss ned for å utarbeide et høringsbrev. Fristen for høringen er 20. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**