Mandag: Møte i kontrollutvalget

Mandag 02.september er det møte i kontrollutvalget i Eidsvoll kommune. Møtet foregår på rådhuset i Sundet og starter kl. 1800. NB! Møtet er åpent for publikum. Se sakslisten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


SAKSLISTE:

24/2013 Orientering ved rådmannen

25/2013 Prosjektplan – kompetanse i tjenestene

26/2013 Referater, orienteringer og diskusjoner

27/2013 Eventuelt.

Kontrollutvalgets medlemmer er Hans Chr. Wilberg (leder, H), Ståle Melby (, nestleder, Ap), Gunn Elin Blakkisrud (SP), Anne M. Sandholdt (Ap), og Tommy Holm Fossum (FrP).

Saksdokumentene legges ikke ut
på kommunens hjemmeside. Som vi tidligere har opplyst var det en annen praksis for kontrollutvalget enn de andre utvalgene på kommunens møtekalender: Kommunestyret, formannskapet og utvalgene forøvrig hadde både møtedatoer, sakspapirer og referater liggende ute på møtekalenderen. Men ikke kontrollutvalget.

Nå er kommuneadministrasjonen iferd med å oppdatere hjemmesiden. Man kan i det minste finne møtedatoene for kontrollutvalget i møtekalenderen. Imidlertid er det et hull i kalenderen. Det var et møte 17.juni, men denne datoen er ikke oppgitt i møtekalenderen.

Skal du finne sakspapirer må du fortsatt til nettsiden det henvises til på møtekalenderens side for kontrollutvalget: ROKUT.

Man skulle tro at når rådmann Brynhild Hovde i juni lovet bot og bedring skulle det være mulig å finne sakspapirene på kommunens side, når det er under èn uke til møtet. Men dengang ei. Vi ringte kommunen for å finne ut hvorfor ikke. Politisk sekretariat i Eidsvoll kommune opplyser at jobben med å legge ut sakspapirer på nettsiden er en manuell jobb, og gjøres derfor av ROKUT. Men er det annerledes for formannskapet, kommunestyret og utvalgene?

Du kan lese flere artikler om kontrollutvalget i Eidsvoll kommune her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**