Ubenyttet mulighet

Tvedestrand kommune har et tilbud om å være med på et sykkelprosjekt i forbindelse med et regionalt prosjekt med areal- og transportplan, men vil ikke benytte seg av muligheten.
– Skuffende og bakstreversk, sier Venstres Line Mørch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

sykkel

Tirsdag behandlet teknikk-, plan- og naturkomiteen forslaget om å delta i et regionalt prosjekt med regional areal- og transportplan sammen med Grimstad, Arendal og Froland. Et eget sykkelbyprosjekt skal være en del av dette, med utgangspunkt i sykkelbyen Grimstad. Komiteen ville gjerne at Tvedestrand blir en del av ATP-prosjektet, men ikke sykkelbydelen.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at det skal lages en egen sykkelplan for Tvedestrand, men det fikk ikke plass i planprogrammet for denne perioden. Venstre så derfor muligheten til å delta i et regionalt sykkelprosjekt som en fin mulighet til allikevel å gjøre noe for å øke sykkelbruk, og foreslo for komiteen at vi også skulle være med på sykkelbyprosjektet. Det ville være mye enklere enn å lage sin egen sykkelplan, og vi ville ha gode muligheter til å dra nytte av erfaringene spesielt Grimstad allerede har gjort. De har kommet langt i å tilrettelegge for sykling, og ser at sykkelbruken stadig øker.

Sykling er miljøvennlig, men det er også trivselskapende. En sykkel mer er en bil mindre, dermed mindre støy og forurensning. Og det er helsebringende. Små investeringer i tilrettelegging for sykkel slik at sykling øker med noen få prosent, gir store innsparinger i helsebudsjettet. Det skal godt gjøres å finne noe sted en får mer igjen for hver investerte krone, så det er et godt eksempel på nyttig, forebyggende arbeid.

Vi har snart en gjennomgående sykkelsti langs E18 til Arendal, men en sykkelplan må innehold mye mer. Det må tenkes på gjennomgående traseer i og nær sentrum, fortauskanter, veikryssinger, sykkelparkeringer med tak og diverse stimulerende tiltak. Vi kunne lært mye av Grimstad og Arendal, men takker altså nei.
– Med det sier vi at hverken klima, helse eller trivsel er viktig nok for oss i Tvedestrand, sier Line Mørch, som uansett oppfordrer folk til å sykle mer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**