Miljøpartiet Venstre

Vi står foran et valg. Vi skal velge nytt Storting, men vi skal også velge om vi skal overlevere kloden levelig og i god stand til våre neste generasjoner. Klimaendringene er den største utfordringen vår i dag, og vi må jobbe hardt for å bevare naturen og et biologisk mangfold. Valget 9. september viser om vi tar utfordringene på alvor, og hvilken retning vi skal gå for å møte disse!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ecologia

Foto: Danilo Prudêncio Silva (Creative Commons)

Venstre har alltid tatt klima og miljø på alvor, og har en lang historie å vise til. At vi ikke med en gang får gjennomslag for alle våre klimavennlige ønsker, forteller bare at det er et vanskelig arbeid. Arbeidet gir allikevel resultater, de andre partiene kommer stadig etter. Vi vil fortsette å gå foran!
Morgendagens utfordringer krever morgendagens løsninger. Venstres politikk legger til rette for kunnskapsutvikling, nytenkning og miljøbasert næringsutvikling.
Venstre tar miljøproblemene på alvor, men det inngår i en helthetlig politikk. Vi må skape en bedre skole og gode velferdsordninger der respekten for enkeltindividet er sentralt, et arbeidsliv der det er plass til både arbeidstakere og de som vil skape en arbeidsplass for seg selv og andre, en inkluderende innvandringspolitikk der barna ikke straffes for foreldrenes gjerninger for å ta noen eksempler.
Ideelle miljøvernorganisasjoner har en viktig plass i demokratiet. Vi trenger kompromissløse "barnevakter" som presser politikere, setter saken på dagsorden, påpeker problemer og har forslag til løsninger. Men på Stortinget trenger vi politiske partier med en helhetlig, miljøvennlig politikk. Venstre viste i sin forrige regjeringsperiode at vi har gjennomslagskraft, og har dratt de andre regjeringspartiene i samme retning

Venstre er til å stole på i miljøpolitikken. En stemme til Venstre er en stemme til en god og miljøvennlig framtid!

Line Mørch,
Tor Granerud,
Tvedestrand Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**