Vil ha bussløft på Haugalandet

Busstrafikken på Haugalandet har gått ned med hele 6,2 prosent så langt i 2013, viser de siste tallene fra Kolumbus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres stortingskandidat Svein Abrahamsen ser alvorlig på passasjersvikten og etterlyser tiltak. Kollektivandelen på Haugalandet er fra før av kun på 3 prosent og dermed langt unna målet i klimaplanen om en kollektivandel på 15 prosent innen 2015.

Abrahamsen forventer at Kolumbus nå iverksetter strakstiltak for å snu utviklingen, og oppfordrer selskapet til å se på muligheten for bedre ruteplanlegging. Han forventer også at busstilbudet styrkes i fylkeskommunens budsjett for 2014.

Vi må få på plass et busstilbud på Haugalandet som kan konkurrere med bilen ved den kommende behandlingen av regionalplanen for areal og transport, sier Abrahamsen. Gjennom et forpliktende samarbeid om dette kan Haugalandet få betydelige statlige midler til en slik helt nødvendig kollektivsatsing.

Behovet for styrking av kollektivtilbudet på Haugalandet er også omtalt på lederplass i Haugesunds Avis den 30. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**