Til deg som skal stemme for første gang

Til deg som skal stemme for første gang: Jeg heter Rebekka Borsch, bor i Røyken og er stortingskandidat for Venstre i Buskerud. Jeg er opptatt av frihet for enkeltmennesket, og at politikk skal være rettferdig. Dessuten vil jeg jobbe for at vi ivaretar miljøet og klimaet på en bedre måte enn hva som gjøres dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Rebekka Borsch - Stortingskandidat

Rebekka Borsch – Stortingskandidat
Foto: Venstre

Mange unge velger å ikke bruke stemmeretten sin. Bare halvparten av de under 30 stemte ved forrige valg. Det er synd, for når du velger å la andre bestemme for deg, har du heller ingen grunn til å klage etterpå. Med stadig flere eldre velgere, blir maktbalansen i samfunnet flyttet stadig mer mot den eldre generasjonen.

Men dette valget handler om de unges velferd, utdannings- og studiemuligheter, arbeidsplasser og fremtid. Derfor – før du lar være å stemme 9. september bør du tenke over følgende spørsmål:
Vil du ha et internett fritt for overvåkning?
Vil du ha en skole med bedre lærere?
Vil du at Norge skal ta ansvar og kutte klimagassutslippene?
Vil du at vi skal ta imot mennesker på flukt på en anstendig måte?
Vil du at bussen skal bli billigere og gå oftere?
Vil du ha flere studentboliger og 11 måneder studiestøtte?
Vil du har bedre dyrevelferd og avvikle pelsdyrnæringen?

Hvis du har en mening om disse spørsmålene bør du definitivt bruke stemmeretten din. For dette er politikk. Og om du svarer ja på disse spørsmålene, bør du stemme Venstre. For da er vi enige med deg!

Rebekka Borsch, stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**