Stem Venstre for en blågrønn regjering som setter folk først

Venstre sier ja til en velferdsstat som setter folk først og nei til et byråkrati som setter systemet foran enkeltmennesket. Vi vil gi mer til dem som trenger det mest, ikke smøre velferdstjenester tynt utover til dem som har nok fra før.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Åsta Årøen

Foto: Christin Eide

Det mest hjerteskjærende i dagens Norge er at 74.000 barn lever i fattigdom.

Familiene dette gjelder må få økt barnetrygd, redusert SFO-betaling og billigere barnehage.

Vi tror ikke at et mørkeblått flertall vil prioritere å bekjempe fattigdom.

Venstre må med i en blågrønn regjering for å få et krafttak mot fattigdom blant barn.

Venstres plan for å fjerne russcenen i Nygårdsparken
Venstre har lagt frem sine lokale og nasjonale tiltak for å fjerne den åpne russcenen i Nygårdsparken. Bare ved at Bergen og staten løfter sammen kan vi løse dette problemet til det beste for både de rusavhengige og beboerne på Nygårdshøyden.

På tide med 0-toleranse mot voldtekt
Synes du sikkerhet er dyrt? Prøv en ulykke! Det koster.

Venstre med gjennomarbeidet singel-politikk
Det er uten tvil slik at single på mange måter er en stor, glemt gruppe i dagens Norge.

Eit betre barnevern
Sjølv om dei fleste born har det godt i Norge, er det ikkje alle born som får ein god barndom. Vi i Venstre ynskjer å prioritere born sine rettar.

Må åpne opp for mer bruk av sunt folkevett
Venstre-nestleder vil endre reglene i Nav-systemet.

Venstre ynskjer 1000 nye helsesystrer
Venstre meiner at helsestasjonen er ein nøkkel til folkehelsearbeidet og ein føresetnad for tidleg innsats.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**