Vil styrke smertebehandling

Venstres stortingskandidat Svein Abrahamsen reagerer på lang ventetid for smertebehandling ved SUS og vil styrke tilbudet til folk med kroniske smerter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Svein Abrahamsen

Foto: Haugesund Venstre

Sykehuskorridor

Foto: © Lucian Coman | Dreamstime.com

Den tverrfaglige smerteklinikken ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har nå en ventetid på hele 52 uker, og dermed lengst ventetid i hele landet. Det er alt for lenge å vente for folk som har kroniske smerter, sier Abrahamsen. Ventetiden var på 45 uker for ett år siden, og er altså økende.

Kroniske smerter er et stort helseproblem for den enkelte, for deres nærmeste og for samfunnet. Nesten en av tre voksne i Norge er rammet av vedvarende smerte. Kronisk smerte gir dårligere livskvalitet og er en viktig årsak til langtidssykefravær og uførhet.

Smerteklinikken ved SUS har dyktige fagfolk som gir god behandling til pasientene, men kapasiteten er for liten, sier Abrahamsen. Jeg vil derfor oppfordre sykehusledelsen til å se på muligheten for å styrke dette tilbudet slik at flere med kronisk smerte her i Rogaland kan få behandling og ventetiden kan gå ned.

Vi må samtidig se nærmere på om SUS og andre sykehus får godt nok betalt fra staten for å satse på smertebehandling, sier Abrahamsen. Jeg har fått tilbakemeldinger fra fagmiljøet om at de økonomiske refusjonsordningene her ikke er gode nok. Tverrfaglige smerteklinikker er dyre i drift da behandlingen av hver enkelt pasient er tidkrevende og krever et bredt personell med spesialkunnskap. De statlige tilskuddene til sykehusene må ta høyde for det.

Vi må prioritere smertebehandling mye høyere her i landet og satse mer på tverrfaglige smerteklinikker, gjerne i samarbeid mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten, mener Abrahamsen. Alt for få med kroniske smerter får tilbud om behandling hos smertespesialister. Smertelidelser er ofte vanskelige og sammensatte og krever derfor en helhetlig tilnærming. Derfor er det beste tilbudet til disse pasientene tverrfaglige smerteklinikker med personell som leger, sykepleiere, psykologer og fysioterapeuter. Undersøkelser viser at det er lønnsomt for samfunnet å satse på slike smerteklinikker

Abrahamsen etterlyser bedre kunnskap om smertelidelser blant helsepersonell. Ikke minst er det viktig at fastlegene har god smertekompetanse, slik at folk med smerte kan få god behandling så tidlig som mulig. Dermed kan vi unngå at smerteplagene blir kroniske. Smertebehandling er et område i rask utvikling og kompetansen her er ofte ikke er god nok. Mange fastleger etterlyser bedre opplæring. Smertebehandling bør få mer plass i grunnutdanningen, og det bør tilbys etter- og videreutdanning.

Vi må også satse mer på smerteforskning. Vi må forstå bedre hva smerte er og hva vi kan gjøre med det. Mer klinisk forskning her vil komme pasientene til gode gjennom bedre forebygging og behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**