Ingen arbeidsgiveravgift for lærlinger

Å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger er ett av flere tiltak for å stimulere arbeidsgivere til å ta inn flere lærlinger. Hvorfor vil ingen av de andre partiene følge Venstres spor her?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Avgiften burde vært fjernet for lengst. Tenk etter, virker det ikke ganske meningsløst å skattlegge lærlingeplasser all den tid dette er en viktig del av den videregående opplæringen for svært mange elever? Langt på vei kan det kalles en ekstraskatt på ett av utdanningsløpene .

Sveising, arbeidsliv

Vi er mange som mener at yrkesfaglig retning i videregående skole bør gjøres mindre teoritung, og med teoridelen mer rettet mot det faglige og framtidige yrkesliv; i seg selv ikke nok til å få flere elever til å fullføre, men absolutt et skritt i riktig retning. At det står en lærlingeplass og venter, vil også være motiverende. Men ved skolestart høsten 2013 sto mange unge i Telemark uten tilbud om lærlingeplass. På landsbasis er det blitt vist til at flere enn 5—6000 var uten lærlingeplass i august 2013. Er dagens lærlingepolitikk da god nok? Er den godt tilpasset dagens situasjon?
La oss ta på alvor hvor viktig yrkesfaglig utdannelse er for den enkelte elev, for fagenes utvikling og for landet. Vi trenger fagfolk for å oppfylle valgløftene!
Å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og også å øke lærlingtilskuddene ville bidra til å sikre at flere ungdommer kunne få en praktisk avslutning — i lærebedrift — på utdannelsen sin. Dèt er hva de unge selv ønsker også. Og ville trolig innebære at flere fullførte utdanningen. Det er viktig for den enkelte og for våre bedrifter at vi rekrutterer gode fagfolk som vil trives i og mestre sine framtidige arbeidsoppgaver.

Signy Gjærum


Signy Gjærum
Bystyremedlem for Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**