Appell fra førstekandidat Pål Farstad

Venstre vil ha et varmere og rausere samfunn, der vi tar bedre vare på de som faller utenfor, der vi fanger opp elever som faller fra i videregående skole, – de som sliter med rus, de som blir mobbet og andre som sliter. Dette samfunnet, og dette Møre og Romsdal, skal være tuftet på at vi tar klimautfordringene på alvor, at vi skal gjøre en god skole enda bedre, at vi har en god eldreomsorg. Venstre går til valg på et regjeringsskifte. Vi trenger en blågrønn regjering med en tydelig grønn profil. Vi vil ha reint hav og ta vare på naturmangfoldet. Hvis du vil ha dette, stemmer du Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Appell fra førstekandidat Pål Farstad:

Appell Pål Farstad

Foto: THH

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**