Venstre vil kjempe for asylbarna

“Venstre i regjering vil gi nytt håp for asylbarn i Norge”; sa Irene Dahl da hun møtte Harstad Tidende på torget i går.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Faksimile HT

Foto: HT

Utlendingsnemnda (UNE) har på oppdrag fra Justisdepartementet utarbeidet en rapport om lengeværende barn i asylsaker. I rapporten oppsummeres hva som nå har blitt praksis, etter stortingsmeldingen «Barn på flukt» fra juni i fjor. Venstre er glad for at “forholdsvis noen flere barnefamilier” får opphold, men mener at det fremdeles av hensyn til forutsigbarhet, er behov for regelendringer for asylbarna.

“Det er fremdeles uklart hvordan hensynet til barnets beste vektlegges i saker om asylbarn. Det er behov for et klarere regelverk for asylbarn av hensyn til mer forutsigbarhet”, sier Irene Dahl og understreker at Venstre flere ganger har etterlyst mer forutsigbarhet og endringer i regelverket. Da «Barn på flukt»-meldingen ble lagt fram sa Trine Skei Grande at «det er provoserende at regjeringen beskriver problemet, men nekter å innføre endringer».

Venstre vil endre utlendingsforskriften slik at:
– det tydeliggjøres at hensynet til barnets beste må vektlegges i større grad i forhold til innvandringsregulerende hensyn, i samsvar med Norges menneskerettslige forpliktelser og for øvrig i tråd med utlendingslovens intensjoner.
– at det klargjøres hvordan vurderingen av barnets beste skal foretas.
– at barn anses for å ha særlig tilknytning til riket dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år.
– jo viktigere avgjørelsen er for barnet, desto mer skal det til for å la innvandringsregulerende hensyn få forrang.
– at kommer tydelig kommer frem at et avslag på bakgrunn av innvandringsregulerende
hensyn må være forsvarlig i et barnerettslig perspektiv.
– at det konkretiseres hva som faller under begrepet "innvandringsregulerende hensyn".

Les også appellen og senere avisinnlegget leder i Harstad Venstre, Maria Serafia Fjellstad, holdt januar i år; da vi deltok i fakkeltog for asylbarna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**