En optimistisk miljøpolitikk

Venstres posisjon på Stortinget er avgjørende for om en ny regjering tar Norge i en ny, miljøvennlig retning, eller om en H/Frp-regjering med Aps stemmer kan fortsette oljekappløpet hele veien til Nordpolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


For en bærekraftig framtid må vi sørge for at Norge blir et foregangsland innen miljøspørsmål, og da må miljødebatten også løftes inn i valget. Vi mener det er grunn til optimisme på vegne av miljøet og framtiden. Likevel er det lite sannsynlig at vi klarer å skape bred, folkelig oppslutning om et prosjekt som i hovedsak baserer seg på strieskjorte og havrelefse. Venstres politikk for en grønn fremtid innebærer derfor både reduksjon i oljeutvinning og aktiv tilrettelegging for miljøvennlige valg for folk i hverdagen.

Venstre + Miljø = Sant

Foto: Akershus Venstre

Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er en åpenbart viktig klimasak. Den er viktig fordi all olje som ikke utvinnes heller ikke fører til utslipp, og fordi området er verneverdig i et klassisk miljøvernperspektiv. Men det er også viktig som symbol, at vi i Norge går foran og sier klart og tydelig at dette er olje som vi aktivt velger å la ligge. Det er et signal det ville kledd verdens rikeste oljeland å sende.

Klimakampen handler også om de små og store valgene vi alle tar hver dag. Venstre vil gjøre det lettere og billigere å velge miljøvennlig. Vi foreslår derfor skattefradrag for investeringer i eget hjem knytta til energiøkonomisering (ENØK), og omlegging av skattesystemet, fra rød til grønn skatt. Det betyr lavere inntektsskatt, og høyere avgifter på produkter som plast og bensin. Samtidig må vi ha et kollektivløft som gjør det enkelt og billig å ta grønne valg. Vi bruker også avgiftssystemet til å styrke produksjonen av økologisk mat, og vil at offentlige virksomheter i større grad skal velge økologisk når de skal kjøpe inn mat til for eksempel barnehager og sykehjem.

Venstres posisjon på Stortinget er avgjørende for om en ny regjering tar Norge i en ny, miljøvennlig retning, eller om en H/Frp-regjering med Aps stemmer kan fortsette oljekappløpet hele veien til Nordpolen. Det vil hverken miljøet eller Norges framtidige konkurranseevne være tjent med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**