Våre unge er bakerst i køen

Venstre ser alvorlig på at Songdalen har det laveste gjennomsnittet i grunnskolepoeng innen vår inntaksregion. 39 poeng mot Kristiansand og Søgnes 39,8 poeng. Dette betyr at den jevne 10. klassingen fra Songdalen står bakerst i køen når videregående skole skal velges. Noe må gjøres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Skolestruktur har stor betydning for den faglige kvaliteten skolene kan levere. Tjeneste- og levekårsutvalget i kommunen utfordret fagfolk (Oxford Research) til å vurdere hva en flytting av ungdomstrinnet fra Finsland skole til Songdalen ungdomsskole vil bety.

Det viser seg at økonomisk innebærer en flytting lite forandring. Men faglig har det stor betydning. Analysen fra Oxford Research forteller: "Læringsutbyttet i form av resultater er gjennomgående svakt på Finslands ungdomstrinn, og noen elever herfra vil kunne ha utbytte av å møte sterkere konkurranse på Songdalen ungdomsskole. En sammenslåing vil legge grunnlag for tilgang til flere lærerressurser for alle elever og flere valgfag for alle, samtidig som skolesystemet i Songdalen lettere kan forholde seg til de nye og strengere kravene til kompetanse hos lærere på ungdomstrinnet."

Kort fortalt kan ungdommen i Finsland gi bedre læring for seg selv og øvrig ungdom i Songdalen ved å bytte skole de tre siste årene i grunnskoleløpet. Finslendingene kan hjelpe hele Songdalen med å få et bredere fagtilbud, større kompetansemiljø og bedre resultater. Vi må komme foran i køen.

Utfordringen fagfolkene gir oss er klar. "Prestasjonene i skolesystemet er under landsgjennomsnittet, og varierer mye innen kommunen. Dette viser seg også som betydelig frafall i videregående skole. Den voksne befolkningen i Songdalen har et lavt utdanningsnivå. Dette er åpenbart feltet der Songdalen må ta et løft for å oppnå langsiktige gevinster, og kanskje også noen upopulære valg ved en gjennomgang av skolestrukturen", sier det skandinaviske analyseselskapet.

Kunnskap sikrer miljø, arbeidsplasser og velferd. Derfor er satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre. Vi tar det krystallklare rådet fra fagfolk på største alvor og ønsker vil gi alle avgangselever beste utgangspunkt for sin videre karriere. Ungdommen i Finsland må hjelpe oss til en bedre fremtid.

Kilder:
Oxford Research – Skolestruktur i Songdalen kommune (mai 2013)

Fylkesmannens tilstandsrapport 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**