Leserinnlegg: En kjedelig sak

I fredagens utgave av Lillesands-Posten glemmer avisa å utelate vesentlige deler av diskusjonen fra planutvalget. Det er dumt for oss som ikke får fram vårt syn, men det er mest uheldig for den jevne leser som forsøker å følge med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre støtter planutvalgets rett til dispensere fra planer – som unntaksregel. Når vi allikevel ønsker en diskusjon om fradelinger av nye boligtomter i bystyret, skyldes det at Lillesand kommune har behov for å bygge ut i sentrumsnære områder og langs kollektivaksen. Det er slik vi ivaretar miljøet på best mulig måte, det er slik vi sikrer økt liv i sentrum og det er slik vi får en best langsiktig styring.

I planutvalget har hovedregelen blitt at de som klager på kommunens vedtak får medhold. Det betyr at utviklingen i kommunen ikke skjer i samråd med planer hvor alle har hatt muligheten til å si sin mening. Men utviklingen skjer i strid med disse planenen, og kun et fåtall blir hørt. Planutvalgets iver etter å dispensere setter dermed særinteresser foran innbyggernes behov.

Det er bystyret som har vedtatt kommuneplanen og da bør planutvalget som hovedregel følge denne. I dag har planutvalget fullmakt fra bystyret til å gi dispensasjoner, og i praksis gis dispensasjoner i nesten alle saker. Det gjør at du som innbygger ikke har mulighet til å bli hørt, og da har vi en demokratisk utfordring.

Petter N. Toldnæs
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**