Innlegg: En suksess

I dagens Fædrelandsvennen skriver Venstres Solveig Nilsen og Stein Inge Dahn om resultatene av den tidsdifferensierte bompengeavgiften i Kristiansand. – Omleggingen ser ut til å bli en suksesshistorie, i likhet med erfaringene fra andre byer i inn- og utland som har innført rushtidsavgift. Les resten av innlegget deres her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre har både i bystyret og på fylkestinget vært en av de fremste støttespillerne for innføring av tidsdifferensiert bompengeavgift i Kristiansand.De gledelige trafikktallene som er offentliggjort den siste tiden, tyder på at dette har vært riktig satsing.

 Solveig Nilsen (V)

Solveig Nilsen (V)
Foto: WestFoto/Henning Vik

Når det meldes at trafikantene nå kommer seg inn til Sørlandets hovedstad i rushtrafikken mer en 10 minutter raskere enn før avgiften ble innført, er dette en formidabel besparelse for samfunnet, for næringslivet og for miljøet.

Bussene kommer raskere frem, takket være mindre biltrafikk, mer effektive kollektivfelt og økt bussproduksjon. Dette merkes i en betydelig økning i passasjerbelegget. De sprekeste observerer vi på sykkelveier og fortau, der stadig flere velger å innkassere de gevinstene både for egen helse, kondisjonsnivå og lommebok som daglig bruk av sykkel og gange innebærer.

Omleggingen ser ut til å bli en suksesshistorie, i likhet med erfaringene fra andre byer i inn- og utland som har innført rushtidsavgift. Aktørene som arbeider for at suksessen skal forbli bærekraftig fortjener ros og støtte; Statens vegvesen, Kristiansand kommunes miljøvernavdeling og ATP-samarbeidet. “Hoppoverbommen” er en merkevare som virkelig er i ferd med å feste seg i sørlendingenes bevissthet.

• Les: En suksess (www.fvn.no)

Samtidig er det grunn til å kritisere dem som fremdeles forsøker å stikke kjepper i hjulene for dette viktige samferdselstiltaket. Frps Tor Sigbjørn Utsogn uttaler i Fædrelandsvennens nettutgave 18. oktober at det ikke er positivt for samfunnet at flere velger buss framfor privatbil, når dette skjer som et resultat av rushtidsavgiften.

 Stein Inge Dahn (V)

Stein Inge Dahn (V)
Foto: Jan Kløvstad

Utsogn velger å lukke øynene for de samfunnskostnadene som påføres når tusenvis av mennesker sitter i stillestående kø. Liberale politikere bør skjele til det grunnleggende liberale prinsippet at enkeltmenneskets frihet har sine grenser der hvor den krenker andres frihet. Derfor er det forsvarlig å la dem som velger å bruke bil i rushtiden, og som således bidrar til unødvendig eksos og sand i samfunnsmaskineriet, betaler sin del av merkostnadene. Suksessen som er dokumentert gjennom trafikktallene som nå er offentliggjort, viser at disse bilistene får valuta for pengene, og en andel av samfunnsgevinsten, gjennom raskere transport.

Solveig Nilsen (V)
Bystyremedlem i Kristiansand

Stein Inge Dahn (V)
Fylkestingsmedlem i Vest-Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**