Rådmannens kuttliste blir ikke vedtatt

Det er skapt en del forvirring rundt den såkalte kuttlisten til rådmannen i Nittedal. – Ingenting av dette er vedtatt, budsjett og handlingsplan vedtas av kommunestyret i desember, sier varaordfører Inge Solli (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Rådmannen har denne høsten etter bestilling fra kommunestyret lagt fram en sak som beskriver hvordan kommunen kan øke sine inntekter eller redusere sine kostnader de kommende fire årene. Denne saken har i Varingen blitt omtalt som rådmannens kuttliste. Det er viktig å få med seg at den såkalte kuttlisten ikke er et budsjettforslag fra rådmannen, men en beskrivelse av noen mulige tiltak. Kuttlisten ble drøftet i formannskap og kommunestyre i oktober, og rådmannen tar med seg synspunktene derfra inn i sitt forslag til budsjett og handlingsplan som legges fram kommende uke.

Nittedals politiske ledelse arbeider for at skattebetalernes penger skal brukes mest mulig effektivt, og at våre innbyggere skal få gode kommunale tjenester, nå og i årene framover. Selv om kommunen i følge flere undersøkelser driver godt og effektivt på mange områder, så vil det alltid være behov for fornying, tenke nytt og organisere de kommunale tjenestene bedre. Vi har for eksempel vedtatt regionalt samarbeid for brannvesenet og bygging av en større kommunal barnehage for at vi skal få mer ut av ressursene. Vi vil se nærmere på andre tjenesteområder som kan organiseres bedre gjennom å tenke helhet.

Nittedal er en kommune i vekst, og vi vil gjennom utbyggingen av nye Nittedal sentrum utvikle møteplasser som kulturhus, kirke, handlesenter, park og tilgang til naturområdene rundt. Nittedal vil bli et enda mer attraktivt sted å bo og leve, og skal tiltrekke seg innbyggere som også kan bidra til større skatteinntekter for kommunen. Det er de store grepene som sentrumsutvikling, vurdere etterbruken av Glittre og god organisering som i størst grad vil gi langsiktig trygg økonomi og god utvikling av Nittedalssamfunnet. Og til slutt, det politiske flertallet har ingen planer om å fjerne gratis halleie slik noen har fryktet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**