Venstres ordførere og varaordførere godtar ikke rødgrønne kutt

Venstres ordførere og varaordførere beklager sterkt den rødgrønne regjeringens foreslåtte kutt på 214 millioner kroner til kommune-Norges tjenester til personer med særlig store hjelpebehov, såkalte “ressurskrevende tjenester”.
– Dette er en lite hyggelig avskjedshilsen fra de rødgrønne til de i samfunnet som trenger det mest, sier Gunn-Torill Homme Mathisen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Varaordfører i Hurum Gunn-Torill Homme Mathisen.

Varaordfører i Hurum Gunn-Torill Homme Mathisen.
Foto: Finn Dale Iversen

– Vi oppfordrer Venstres stortingsgruppe om å ta en kamp for de ressurskrevende brukerne når de skal forhandle med Høyre og Frp om neste års statsbudsjett. I stedet for kutt ønsker Venstres ordførere og varaordførere tvert imot økt innsats fra staten til å dekke utgifter til disse brukerne. Særlig gjelder det unge brukere innen rus og psykiatri, sier Homme Mathisen som er varaordfører i Hurum.

Regjeringen Stoltenberg foreslo i Statsbudsjettet å redusere innslagspunktet fra 80 til 77,5 prosent for statens dekning av tjenester til personer med store hjelpebehov som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunene. I tillegg heves innslagspunktet fra 975 000 til 1 010 000 kr. Det utgjør i praksis et kutt på ca. 214 millioner kroner. Dette må kommunene selv dekke inn, enten ved å redusere tjenesteomfanget eller ved å kutte tjenester på andre områder. For Hurum betyr det kr 150 000 – kr 200 000 i mindreinntekter i en allerede slunken kommunekasse.

Venstres ordførere og varaordførere mener det er særlig alvorlig at kuttet skjer i en periode hvor tallet på ressurskrevende brukere vokser sterkt. Bare i 2013 er det en vekst på 550 brukere. Det er nå hele 6700 mottakere av slike tjenester.

Som et strakstiltak må kuttet fra 80 til 77,5 % reverseres. På sikt ønsker Venstres ordførere og varaordførere en gjennomgang av det helhetlige tilbudet til brukere med så store behov.

– Det er svært aktuelt å se på dette i den forestående demokratireformen hvor større kommuner og nye regioner skal formes, sier Homme Mathisen. Hun viser også til at staten kutter kompensasjonen når brukerne fyller 67 år, men at behovet for tjenester slett ikke stopper med økende alder, snarere tvert imot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**