Gruvedriftskonferanse

Tana Venstre sendte Karen Inga Vars på gruvedriftskonferanse i regi av naturvernforbundet som ble avholdt i Kautokeino 1.-3. november 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gruvedrift er noe som engasjerer folket i Finnmark, både for og i mot. I den forbindelse har naturvernforbundet avholdt en gruvedriftskonferanse hvor alle interesserte kunne delta. Tana Venstre valgte derfor å sende vår leder, Karen Inga Vars, til konferansen for å få med seg konferansen. Konferansen ble avholdt på Sami university Kautokeino.
Tana Venstre har et klart standpunkt mot gruvedrift i Finnmark. Vars melder at dette standpunktet ikke ble svekket etter å ha fått med seg alle foreleserne, blandt annet et innlegg om hvordan gruvedrift påvirker reindriften negativt. Gruvedrift vil merkes meget godt i Kautokeino men også i resten av fylket fordi det er befolkningens spiskammer dette går utover, det er forurensing av tradisjonelle høstningsområder til fastboende samer, reindriften og alle andre som lever for og av naturen. Forelesningen fra Havforskningsinstituttet i Bergen omhandlet virkningen av gruveutslipp i havet samt laksevassdragene. Eksisterende og planlagte gruvedrift. “En stresset fjord” var uttrykket foreleseren hadde om Sør-Varanger. Noe å tenke på.. Et annet tema hun meldte om som var interessant var
om Samerett, mineralloven og Finnmarkseiendommen. Et omfattende tema ja – men selve grunnlaget for hele befolkningen i fylket. Det burde vært obligatorisk for alle politikere/politiske partier å sette seg inn i – i alle fall hovedprinsippene i dette lovverket – for å bli bedre rustet til å fatte vedtak som har stor betydning og store konsekvenser for befolkningen!

Resten av Tana Venstre håper da på at vår leder har fått godt med kunnskapspåfyll etter helgas konferanse. Kunnskap er viktig for at en politiker skal forstå seg bedre på hva den er med å fatter av vedtak så vi er veldig fornøyd med at hun sa seg villig til å ta denne reisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**