Mandagsmøte 4. november

Denne uken ønsker vi velkommen til et spennende strategimøte! Styret og bystyregruppa møtes for å legge planene for både det organisatoriske og politiske arbeidet fremover – både i det nærmeste året og frem mot lokalvalget i 2015. Møtet er selvsagt åpent for alle, og du inviteres til å komme med dine innspill i strategiarbeidet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Strategimøtet vil fylle så og si hele tidsrammen. Vi vil likevel minne om at det er bystyremøte denne uka, der mange viktige saker står på agendaen. I samme møte vil rådmannen legge frem sitt forslag til handlingsprogram og budsjett!

Saker til bystyret:
– Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, vedr. “Oppsetting av snublesteiner i Kristiansand som Holocaustminner”
– Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. “Vegetarisk mat i Kristiansand kommune
– Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. “Opprettelse av matsentral i Kristiansand”
– Status og perspektiver for Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter
– St. Olavs vei 45 og 49, reguleringsplan – sluttbehandling
– Torvet – parkeringsanlegg – detaljregulering – sluttbehandling
– Lindebøskauen – Flekkerøy – 3/11. Detaljregulering. Sluttbehandling
– Forslag til møteprogram for Kommunalutvalg, Formannskap og Bystyre for 2014
– Etablering av Kristiansandsregionens kommunale IKT-tjeneste. (Utvidet IKT-samarbeid mellom Songdalen, Lillesand, Iveland, Birkenes og Kristiansand)
– 2. tertialrapport 2013 Driftsdelen
– 2. tertialrapport 2013 – Investeringsdelen
– Kristiansand Kino Holding AS – Eierskapsmelding del 3
– Eventuelt kjøp av Sør-Arena
– Kristiansand Havn KF – 2. tertial 2013
– Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. “Flere benker i Markens”
– Interpellajson fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Innføre kommunal garanti for rusavvenning i Kristiansand kommune”
– Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. “Avgifter til Kristiansand kommune for pensjonister og eldre”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Innføre forbud mot tigging i Kristiansand”
– Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. “Bekymringsfull NOV-bygging i Korsvik”

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**