Risør bør ta imot 30 flyktninger for bosetting

Skal Risør kommune kun si seg villig til å bosette 4 mindreårige flyktninger i perioden 2014 -2016 slik ordføreren og AP nå foreslår? Det synes jeg er alt for passivt, selv om et privat foretak har inngått avtale om å etablere asylmottak i Risør. Jeg håper bystyret manner seg opp og tar imot de 30 flyktningene de er bedt om å bosette i Risør neste år skrev Jan Einar Henriksen, tidligere varaordfører i Risør på Facebook torsdag ettermiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Jeg håper bystyret manner seg opp og tar imot de 30 flyktningene de er bedt om å bosette i Risør neste år skrev Jan Einar Henriksen på Facebook

Jeg håper bystyret manner seg opp og tar imot de 30 flyktningene de er bedt om å bosette i Risør neste år skrev Jan Einar Henriksen på Facebook
Foto: Jan Kløvstad

Hva er galt med ordførerens forslag?
– Personlig mener jeg Risør kommune bør fortsette den positive trenden fra forrige bystyreperiode hvor Risør med et borgerlig flertall bevisst, og med enstemmige bystyrevedtak satset på mottak av flyktninger for bosetting svarer Jan Einar Henriksen.

Er dette diskutert internt i Venstre og står en samlet gruppe bak dette?
– Nei, det er ikke diskutert internt og mine synspunkter står for min regning og risiko!

Men er ikke Risør for liten til å ta imot et så stort antall asylanter?
– Jeg kan ikke se at det er noen reell grunn til å ikke imøtekomme UDI som fremmer forslag til Risør om å bosette 30 flyktninger i 2014. At en privat aktør inngår avtale med UDI om å etablere nytt asylmottak i Risør bør etter min mening ikke endre kommunens praksis i forhold til bosetting av flyktninger. Jeg forventer også at en seriøs partner som UDI foretar risikovurderinger før de inngår avtaler med såpass mange asylanter i en by med under 7000 innbyggere og at de har en veloverveid plan for å kunne gjennomføre prosjektet.

– Det kan heller ikke være slik at det politiske flertall i Risør med ordføreren i spissen skal “straffe” flyktninger som venter å bosetting om de er sinte på UDI som inngår avtaler om etablering av asylmottak i Risør mot politikernes ønske.

Utsatt mottak
– Noe helt annet er om bystyret nå vedtar å ta imot 30 flyktninger for bosetetting i 2014 slik UDI ønsker, men samtidig vedtar en noe utsatt mottaksplan slik at kommunen skaffer seg en tilstrekkelig buffer frem til 2. halvår 2014. Da vil kommunen nyte godt av tilskuddet hele året samtidig som de positivt bidrar til å oppfylle sine forpliktelser samtidig som kompetansen til ansatte ved flyktningekontoret og VIRK opprettholdes avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**