Hvorfor er noen skoler dyrere i drift enn andre?

I kveldens kommunestyremøte skal sak 13/92 (13/1244) Tilstandsrapport 2012 – 2013 for grunnskolen i Eidsvoll behandles. Venstre mener det er på tide å finne ut hvorfor noen av skolene i Eidsvoll er dyrere i drift enn andre, og kommer til å fremme forslag om dette i kommunestyret ikveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre fikk i forrige kommunestyremøte gjennomslag for åpenhet om tilstandsrapporten. Knut Bakkehaug begrunnet i et innlegg om saken i EUB hvorfor Venstre vil ha åpenhet om denne tilstandsrapporten.

Tidligere i år var det mye fokus på den fremtidige skolestrukturen i Eidsvoll, og Venstre har jobbet for å få fortgang i dette arbeidet. Men problemet er ikke hva som stod i skolestrukturrapporten – men det som ikke stod der; hva som gjør at noen skoler er dyrere i drift enn andre – og om dette gir seg utslag i skolenes resultater på trivsel etc.

– Viktig å finne kostnadsdriverne!
I en interpellasjon fra Venstre som kommunestyret behandlet 19.mars, om å få fortgang i arbeidet med skolestrukturraporten, poengterte Knut Bakkehaug at rapporten manglet en dyptgående analyse av hva som gjør at noen skoler er dyrere i drift enn andre. Bakkehaug sa i debatten følgende:

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

“La meg først si at den rapporten som foreligger fra skolestrukturutvalget er veldig bra. Rapporten er et godt utgangspunkt for den politiske diskusjonen om hvordan skolestrukturen skal være i Eidsvoll i årene fremover. Den har likevel noen mangler.

Rapporten viser at noen skoler er dyrere i drift enn andre. Men det mangler en analyse av årsakene til dette. Tallene må brytes ned, slik at vi får vite hvorfor noen skoler er dyrere enn andre. Dessuten mangler det en innstilling, en prioritering. Hvilke skoleprosjekter skal vi starte med? Hvor er behovet størst for skoleplasser? Hvilke skoler har størst behov for vedlikehold, for ikke å bli stengt? Men før politikerne foretar prioriteringen og gjør vedtaket, må analysen av skolenes driftstall på plass.

Slik Venstre ser det, har kommunestyret to valg: Enten kan kommunestyret pålegge administrasjonen å gjøre denne analysen, og det er det vi foreslår her i kveld. Eller så kan kommunestyret vedta at en ekstern konsulent skal gjøre analysen. Venstre foretrekker det første. Men hvis flertallet ikke vil sørge for fortgang i saken, ved å gi administrasjonen pålegg om å prioritere analysen, er vi beredt til å stemme for et forslag om la det gå til en ekstern konsulent. Uansett må bestillingen fra kommunestyret om hva som skal gjøres, være krystallklar. Slik vi beskriver den i interpellasjonen.”

Foreslår å finne kostnadsdriverne
Når kommunestyret ikveld behandler tilstandsrapporten vil Venstre foreslå å finne ut hva som gjør noen skoler dyrere enn andre.

Følgende forslag vil bli fremmet:

“For å kunne sette inn rett tiltak på rett sted er det viktig å finne ut hva som gjør at noen skoler er dyrere i drift enn andre. Skolestrukturrapporten viste at det er forskjeller i hva de ulike skolene i Eidsvoll koster i drift.

Det skal iverksettes en analyse for å finne ut hva som er “kostnadsdriverne” som bidrar til de ulike driftskostnadene ved skolene i Eidsvoll.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**