IDAG: Kommunestyremøte

Idag er det kommunestyremøte i Eidsvoll. Møtet starter kl. 1800 og foregår i kommunestyresalen i rådhuset i Eidsvoll. Sakslisten er kort, men i referatsak 11/13 ber rådmannen kommunestyret gjøre om på Venstres gjennomslag om åpenhet i kontrollutvalget. NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

For Venstre er det Knut Bakkehaug som møter i kommunestyret. Resten av kommunestyrets sammensetning finner du her.

SAKSLISTE FOR DAGENS MØTE:

PS 13/91 (13/3229) Felles saksframlegg – Utredning av samarbeid innen barnevern i ØRU

PS 13/92 (13/1244) Tilstandsrapport 2012 – 2013 for grunnskolen i Eidsvoll

Venstre fikk i forrige kommunestyremøte gjennomslag for åpenhet om denne tilstandsrapporten. Les Knut Bakkehaugs innlegg om saken i EUB her.

PS 13/93 (13/76) Prinsipper for navnsetting på veger, områder og reguleringer

Vi minner om at Eidsvoll Venstre har foreslått å gi plassen foran rådhuset i Sundet navnet Cecilie Thoresens plass. Akkurat dette navnevalget avgjøres ikke i dagens kommunestyremøte.

PS 13/94 (13/2453) Etablering av fond for forskuttering av spillemidler

PS 13/95 (13/3083) Møteplan for faste utvalg, formannskap og kommunestyre 2014

PS 13/96 Interpellasjoner og spørsmål

RS 13/11 (13/345) Konsekvens av vedtak i kommunestyrets møte 17.9. – sak 65. Les mer her.

Les mer om Venstres gjennomslag for åpenhet i kommunens kontrollutvalg her. Og om hvordan informasjonen om kontrollutvalgets virksomhet likevel “gjemmes bort” her.

RS 13/12 (13/345) Saksprotokoll fra formannskapets møte 08.10.13 – Sak 103, informasjon fra rådmannen

Du finner innkallelsen, sakslisten og sakspapirene til dagens møte her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**