Politisk samling HUO

I hovedutvalgsmøtet i Undervisning og Oppvekst, 13. november ble det politisk enighet om videre saksgang om ny skolestruktur. I dette innlegget oppfordrer Venstres Mona Johnsen til flere felles vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Halden flyfoto

Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold

Det ble en positiv vending i HUO møtet 13.nov 2013.
Vi politikere var i utgangspunktet uenige om prosessen videre med framtidig skolestruktur, men saken endte med et enstemmig vedtak på 4 av 5 punkter. Selv om vi har sett tilsvarende utvikling i andre saker i andre fora, er dette en historisk positiv hendelse i Haldenpolitikken.

Man kunne ta og føle på den anspente stemningen i starten av møtet.
På oppfordring fra KFUs representant ble det jobbet med en tilnærming til et godt forankret tverrpolitisk vedtak. Dette lyktes vi med og fattet til slutt et vedtak som står støtt uavhengig av hvilken politisk styring det blir etter valget 2015.

Mona Johnsen

Foto: Esteban Reyes

Jeg håper at vi kan ta med oss stemningen fra siste møte i Undervisning og Oppvekst inn i budsjettprosessen. Hvem vet, kanskje kan vi også her komme fram til et felles opplegg for å få kommunens økonomi i balanse.

Jeg vil takke for et godt møte i HUO, 13.nov, og ønsker alle politikere i Halden lykke til med det videre budsjettarbeidet.

Mona Johnsen(V)
Nestleder, HUoO
Kommunestyrerepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**