Fikk viktig gjennomslag for kommunene

Budsjettforliket mellom V, Krf, H og Frp på Stortinget betyr gjennomslag for kravet fra Venstres ordførernettverk om å stoppe statlige kutt i kommunene sine tjenester til de mest hjelpetrengende brukerne. Venstre og Krf har fått gjennomslag for 214 mill NOK ekstra til de såkalte “ressurskrevende tjenestene” i kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Dette er svært positivt både for kommuneøkonomien og for kommunene sine muligheter til å hjelpe de som trenger det aller mest, sier medlem i Venstres ordførernettverk og varaordfører i Alstahaug, Hanne Nora Nilssen.

– Alle Venstre sine 48 ordførere og varaordførere har gått sammen om å fronte denne saken opp mot Venstre sin Stortingsgruppe, og jeg er svært glad for å se at vi har vunnet fram i budsjettforliket som er lagt fram, fortsetter Nilssen.

Budsjettforliket med Venstre og Krf hindrer også at kommunene får en ekstrarekning på 120 millioner kroner til bosetting av einslige, mindreårige asylsøkere, slik H/Frp-regjeringen hadde foreslått.

– I ei tid hvor vi mer enn noen gang trenger godt lagspill og statlig ryggdekning til de av kommunene som tar ansvar for å bosette mindreårige, asylsøkere, er Venstre og Krf sitt gjennomslag på dette punktet svært viktig. Alt i alt viser dette at Venstre og Krf tar kommunene sin situasjon på alvor, og prioriterer å hjelpe de mest utsatte gruppene, avslutter Nilssen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**