Tid for nytt gruppemøte; tysdag 19.11 kl 20.00 i Hatlehiet, Ål kulturhus

NB! Møtet er utsett til kl. 20.00
Tema: næringstilskot, Sundreby, Que Pasa, Hallingdal Renovasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Eit par prinsippielle saker om næringstilskot og attendeføring av ubrukte midlar samt løyving av tilskot til Sundreby-prosjektet. Vidare ei interessant sak om kva som skjer med Que Pasa framover samt justering av vedtektene for Hallingdal Brann og Redningsteneste.
Kommunestyremøtet torsdag vert opna med ei orientering frå Leif Ove Sataslåtten om Hallingdal Renovasjon.

Kaffi og kaffimat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**