— Blir spennende med skolevalg i 2015

— Det blir spennende hvis det blir skoledebatt i Konserthuset ved neste valg, sier leder i Rogaland Unge Venstre, Eirik Tangeraas Lygre. På møte i Opplæringsutvalget tidligere i dag fikk Venstre gjennomslag for prøveprosjekt i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Skoledebatt i Konserthuset, RA, Kjartan Alexander Lunde

Foto: Faksimilie RA, 3. juli 2013

 Leder i Rogaland Unge Venstre, Eirik Tangeraas Lygre

Leder i Rogaland Unge Venstre, Eirik Tangeraas Lygre

 Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde

Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde
Foto: Mari Halvorsen

På møte i Opplæringsutvalget tirsdag 19. november 2013 så var det evaluering av skolevalget som hadde vært, og i tillegg ble det sett på hvordan skolevalget skal bli neste valg.

Venstres representant, Kjartan Alexander Lunde, var med å foreslå flere forslag for å gjøre skolevalgene bedre i 2015. Deriblant fikk Venstre gjennomslag for at skolene som hovedregel skal arrangere paneldebatter.

Rogaland Unge Venstre vil ha skoledebatter
— Dette var veldig bra! Paneldebatter er en god måte å få ut politikken til Venstre til mange og samtidig få vist hvilke politiske områder Venstre prioriterer, sier leder i Rogaland Unge Venstre, Eirik Tangeraas Lygre.

Prøveprosjekt med større debatter
Venstre fikk også gjennomslag for prøveprosjekt med større debatter i 2015. Lunde har tidligere løftet fram muligheten til å ha større debatter på samlingsplasser slik som Konserthuset i Stavanger. I neste skolevalg blir det nå prøveprosjekt med noen slike debatter.

— Jeg gleder meg til se hvordan dette blir. Skoledebatter er gøy, engasjerende og lærerike hvis de blir satt opp på en god måte. Jeg tror det ofte vil være bedre med debatter enn kun valgtorg, sier Lunde.

Forhåndstemming på flere skoler
Venstre var også med på å foreslå at fylkeskommunen skal ta initiativ til at det blir forhåndsstemming på flest mulig av de videregående skolene. — Det er viktig for å gi flest mulig av førstegangsvelgerne en enkel inngang til å stemme, samtidig som det kommer i nærheten av skolevalgene, sier Lunde.

Under viser forslagene som ble fremmet og vedtatt.

Tilleggsforslag fra Kjartan Alexander Lunde (V) på vegne av H, Frp og V:
1) Opplæringsutvalget vil ha et prøveprosjekt ved valget 2015 hvor skoler slår seg sammen og ha større debatter. Det forelegges en sak våren 2015 hvor det ses på flere muligheter rundt dette, eksempelvis muligheten for å ha en slik debatt i Konserthuset i Stavanger med besøk fra omkringliggende skoler.
2) Rogaland fylkeskommune vil at det som hovedregel skal være paneldebatter ved de fylkeskommunale skolene ved skolevalget i 2015. Valgtorg uten paneldebatt kan tillates dersom sterke grunner taler for det.
3) Rogaland fylkeskommune skal kontakte vertskommunene for de fylkeskommunale skolene i forkant av skolevalget 2015 med mål om å tilrettelegge for forhåndsstemming for elevene i lokalene til de videregående skolene.

Forslagene fikk flertall med stemmene til H, Frp, Ap, Sp og V (kun Krf imot)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**