Fremdeles langt fra rådhuset og ut til Høvåg?

Det er med en viss grad av undring vi leser kommuneadministrasjonens innstilling til prioriterte tiltak i kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Her listes opp en rekke viktige prosjekter som skal legge til rette for at innbyggere i ulike aldre skal kunne drive fysisk aktivitet i årene som kommer. Men hvor er prosjektene som er planlagt i Høvåg?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi finner ingen! Før møtet i tjenesteutvalget 19. november sender Venstre et innspill i brevs form der vi ber om at det legges inn en post med opprusting av ballbingen ved Høvåg skole som i alle fall må innbefatte skifte av det utslitte dekket. Vi ber også om at administrasjonen må se på andre potensielle tiltak som bør prioriteres i bygda fram mot 2017. Idrettslaget IL Høvdingen har blant annet tidligere spilt inn forslag om ballbinge i sentrumsområdet i Høvåg.

I budsjettbehandlingen i bystyret seinere i høst vil vi dessuten i vårt budsjettforslag foreslå 400 000 kr til uteområdene ved ungdomsskolen i Høvåg. Midlene til dette vil vi hente fra andre poster i rådmannens budsjettforslag, og dette vil det redegjøres for under budsjettbehandlingen. Kommunen kan ikke være bekjent av at elever møtes med en tilværelse i stor grad preget av passivitet i friminuttene når de begynner på 8. trinn. Her har kommunen et ansvar for å legge til rette for fysiske aktiviteter og andre aktiviteter som engasjerer elevene. Om ikke lediggang er roten til alt vondt så har i alle fall ordtaket en viss gyldighet i denne sammenhengen.

Ved lokalvalget for to år siden signaliserte Venstre tydelig at vi ville beholde ungdomsskolen i Høvåg og da er det naturlig at vi også tar dette på alvor i budsjettsammenheng. Vi oppfordrer også de andre partiene til å prioritere utearealene ved ungdomskolen Høvåg slik FAU ved skolen har bedt om nå i høst. Dette er en investering i framtida.

På vegne av Venstres bystyregruppe

Jan Helge Kjøstvedt (2. vara)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**