IDAG: Møte i utvalg for oppvekst og levekår

Utvalg for oppvekst og levekår har møte i rådhuset i Sundet kl. 18:00 idag. Aller først på utvalgets saksliste står “Orientering v/ Norconsult angående Alternativer for utbygging av Vilberg ungdomsskole og
Vilberg barneskole.” Kjersti Almåsvold er Venstres medlem av utvalget. Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre har lenge jobbet for å få flyttet Vilberg barneskole, og bygget en ny skole til erstatning for dagens skole. Både inneklima, læringsklima og trafikksikkerhetssituasjonen tilsier at skolen bør flyttes.

Hvem som er medlemmer av utvalget finner du her.

SAKSLISTE:

PS 13/53 (13/2454) Søknad om kommunal investeringsstøtte ved bygging og rehabilitering av idretts- og aktivitetsanlegg

PS 13/54 (13/2035) Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 – 2020 med handlingsplan for anlegg 2015 – 2015. Rullering 2013

PS 13/55 (12/1392) Utvikling og drift av Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn

PS 13/56 (13/3347) Behandling av innkomne søknader fra Frilset Vel, Eidsvoll i Fokus og Eidsvoll historielag

PS 13/57 (13/3403) Retningslinjer for utmåling av økonomisk sosialhjelp – barnetrygd

PS 13/58 (13/263) Handlingsplan 2014-2017. Budsjett 2014

PS 13/59 Eventuelt

RS 13/175 (13/92) Referat fra Su-møte Eidsvoll Verk skole 04.11.13

RS 13/176 (13/93) Referat fra samarbeidsutvalget for barnehager 10.10.13

RS 13/177 (13/92) Referat fra SU- møte Bønsmoen skole 22.05.2013

RS 13/178 (13/3) Kontrollrapport – salgsbevilling – Coop marked Feiring

RS 13/179 (13/3) Kontrollrapport – salgsbevilling – Coop marked Hammerås

RS 13/180 (13/2) Kontrollrapport – skjenkebevilling – Kafe Henrik

RS 13/181 (13/2) Kontrollrapport – skjenkebevilling – Jøndal gårdsbakeri

RS 13/182 (13/2) Kontrollrapport – skjenkebevilling – Feiringklinikken AS

RS 13/183 (13/2) Kontrollrapport – skjenkebevilling – Minne Gårdskafé

RS 13/184 (13/3) Kontrollrapport – salgsbevilling – Matkroken

RS 13/185 (13/2) Kontrollrapport – skjenkebvilling – Edel spisestue

RS 13/186 (13/2) Kontrollrapport – skjenkebevilling – Nebbenes kafeteria

RS 13/187 (13/92) Referat fra samarbeidsmøte Dal skole 28.2.13

RS 13/188 (13/92) Referat fra SU-møte Dal skole 10.10.13

RS 13/189 (13/93) Referat fra samarbeidsmøte 17.06.13 – Stensby Barnehage

RS 13/190 (13/93) Referat fra samarbeidsutvalget Stensby barnehage 14.10.2013

RS 13/191 (13/92) Referat fra SU-møte Råholt skole 25.09.13

Innkallelse og sakspapirer til møtet finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**