Fikk tilleggstomt på Nøysomheten

I forrige formannskapsmøte så det ut til at søker ville få avslag på sin søknad om tilleggstomt på Nøysomheten. Stian Lund (V) fikk flertall (mot APs stemmer) for å utsette saken for befaring før saken ble endelig avgjort. Noe som viste seg å føre til et positivt vedtak for søkerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Etter befaring fremmet nemlig Stian Lund (V) forslag om at søker skulle få tilleggstomt og det var et samlet formannskap enig i.

Er godt eksempel på at befaring er en nyttig og fører til positive vedtak for søker sier Stian Lund.

APs leder påpekte nemlig at hadde ikke saken blitt utsatt forrige gang ville hun fulgt rådmannens innstilling om ikke å gi samtykke til erverv av tilleggstomt, men at det hele fortonte seg anderledes nå når hun fikk sett hvordan det faktisk var!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**