Varaordfører inhabil

At varaordfører Thygesen er inhabil i politiske spørsmål om utbyggingen på Krana var åpenbart for formannskapet. Da de samtidig skulle behandle endring i reguleringssak i Oterlia II mente Stian Lund at varaordføreren var like inhabil der, noe et samlet formannskap sa seg enig i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Stian Lund pekte i sin kommentar til at varaordfører Thygesen (som jobber for utbygger på Krana) åpenbart var inhabil i alle tilsvarende utbyggingsprosjekt, som f.eks Flisvika, Holmen, Oterlia II, Linken Allé osv da de ulike prosjektene alle konkurrerte i samme prissegment og kjøpermarked.

Jeg er selv i et tilsvarende konkurranseforhold når det gjelder salg og skjenkesaker og alle er jo enige i at jeg er inhabil i de sakene.

Det er jo også like enkelt å kjøpe/bygge hus/leiligheter med likt prisnivå på alle de nevnte prosjekt og dermed er varaordfører i en åpenbar direkte konkurranse om potensielle kjøpere i alle de eksisterende utbyggingsprosjekter i Risør hevdet Stian Lund (V) uten at det ble motsagt.

Og formannskapet vedtok enstemmig at varaordfører Thygesen var inhabil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**