IDAG: Møte i kontrollutvalget

Selv om kontrollutvalgets fane på Eidsvoll kommunes elektroniske møtekalender idag, kan man finne frem til ROKUS’ side, og se at kontrollutvalget har møte idag kl. 18.00. På sakslisten står bl.a orientering om Eidsvoll kommunes brudd på anbudsreglementet ved kjøp av helsetjenester. NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Som vi skrev lørdag (23.11) har kommunestyret enstemmig pålagt administrasjonen å sørge før at innkallelser, sakslister og protokoller er tilgjengelig i Eidsvoll kommunes elektroniske møtekalender. Administrasjonen mener at dette er for vanskelig. Hele fanen med møtedatoer for kontrollutvalget er like godt fjerne fra møtekalenderen.

Innsyn

Foto: Tore Nilsen

Du finner sakspapirene på ROKUS sin side.

Hvem som er med i kontrollutvalget ser du her.

Møtet i kontrollutvalget foregår i ØØRRDs lokaler på Råholt, fra kl. 18.00.

SAKSLISTE

Sak 30/2013 Rådmannen orienterer om kjøp av sykehjemsplasser i Eidsvoll kommune

Sak 31/2013 Eidsvoll kommunes eierinteresser i selskaper og samarbeid organisert etter kommunelovens §§ 27 og 28

Sak 32/2013 Revisors egenvurdering av uavhengighet

Sak 33/2013 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2013

Sak 34/2013 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon

Sak 35/2013 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – sykefravær og tjenestekvalitet

Sak 36/2013 Rapportering fra Øvre Romerike revisjonsdistrikt

Sak 37/2013 Kontrollutvalgets årsplan 2014

Sak 38/2013 Referater, orienteringer og diskusjoner

Sak 39/2013 Eventuelt

Les mer om kontrollutvalget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**