Arbeiderpartiets lobbiering mot sykehus

Arbeiderpartiet ønsket sykehus på Ytterkollen. Dette var et kortsiktig vedtak, bygget kun på ønsket om å samle lokalpolitikere. Det var ikke tatt hensyn til trafikkbehov, dyrket mark, befolkningstyngdepunkt eller attraktivitet for ansatte ved dette vedtaket. Kjemper Masud Gharahkhani mot egen by, for å sikre stortingskandidatur i 2017?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Arbeiderpartiet ønsket sykehus på Ytterkollen. Dette var et kortsiktig vedtak, bygget kun på ønsket om å samle lokalpolitikere. Det var ikke tatt hensyn til trafikkbehov, dyrket mark, befolkningstyngdepunkt eller attraktivitet for ansatte ved dette vedtaket. De tapte saken og jobber nå videre for å forkludre en effektiv prosess for å få bygget et nytt sykehus på Vestre Vikens foretrukne tomt, Brakerøya. De jobber videre, ved å bruke alle de midlene som de kritiserer partimotstandere for å bruke.

Drammen Arbeiderparti benytter sentrale politikere for å få støtte i kampen mot sykehus i Drammen. Man kan jo spørre seg om man da er lokalpolitiker lenger, men det er kanskje heller ikke Gharahkhanis langsiktige mål. Micaelsen er blitt Gharahkhanis høyre hånd, og han argumentere for og mot sykehus som Kolberg og Hansen har gjort før han. Dessverre er det bare retorikk, uten faglig tyngde og uten mulighet for handlekraft.

Arbeiderpartiet benytter LO, et samarbeid som er knyttet tett sammen av store pengeoverføringer. LO går ut med at sykehus på Brakerøya ødelegger for industrien i Drammen. Dette er feil. ABB-tomta har ikke vært planlagt for industri på lenge. Den har vært planlagt for kontorvirksomhet og boliger, på grunn av sin nære plassering til Brakerøya stasjon.

Arbeiderpartiet prøver å få konsulentkjøpet til å fremstå som dårlig forvaltning av kommunens midler. All bruk av kommunens verdier skal kontrolleres, men det betyr ikke at dårlig bruk av penger er ulovlig bruk av penger.

Arbeiderpartiet blander sammen sak og saksbehandling, i sin desperate kamp i å få svekket Brakerøya som alternativ. Det var ikke ulovlig å innhente konsulenthjelp i sykehussaken. Det var ulovlig å tilbakeholde dokumentene. Det var ikke ulovlig å snakke med sentrale aktører som har makt ved plassering av sykehus. Det var ikke ulovlig å få fram alle de gode argumentene som ligger til grunn for valget av Brakerøya.

Brakerøya er et svært godt alternativ for sykehus. Det mener alle involverte, både sykehusfaglig personer og politikere utenfor Arbeiderpartiet. Det står, selv om deler av saksbehandlingen ikke har vært god.

Ulla Nordgarden
Leder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**