IDAG: Årsmøte i Eidsvoll Venstre

Idag skal Eidsvoll Venstres medlemmer samles til årsmøte på Nye Nebbbenes (nordgående) kl. 18.30. Årsmøtet skal velge nytt styre, nominasjonskomite for valglisten til kommunevalget 2013 og programkomite for kommunevalgprogrammet 2015 – 2019. Se innkallelsen og årsmeldingene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi har tidligere lagt ut programmet for lokallagets årsmøte, og du kan se det her.

Årsmøtet foregår på Nye Nebbenes (nordgående), og starter kl. 18.30. Det er lagt ut informasjon om årsmøtet i spalten “lagsnytt” i EUB.

På sakslisten står vanlige årsmøtesaker; behandling av styrets og de folkevalgtes årsmeldinger (herunder valgkamprapporten for lokallagets stortingsvalgkamp i 2013), valg av nytt styre, nominasjonskomite for valglisten til kommunevalget 2013 og programkomite for kommunevalgprogrammet 2015 – 2019, og delegater til Akershus Venstres årsmøte 15.februar 2014.

Du kan lese styrets årsmelding for 2013 her.

Du kan lese de folkevalgtes årsmelding for 2013 her.

Årsmøtet skal også trekke opp retningslinjer for lokallagets og de folkevalgtes virksomhet i 2014.

Styrets og kommestyregruppens nei til budsjettsamarbeid med Høyre, FrP, KrF og Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste ventelig bli et tema.

Styret ønsker alle vel møtt til årsmøte!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**