Venstre stiller ordføreren spørsmål om Bibliotekes uavhengighet

I Bystyremøtet 17 desember stiller Venstre spørsmål om Bibliotekets uavhengighet som debattarena. Skal biblioteket kunne sette opp politisk betente temaer som kan sette kommunen i et dårlig lys?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Her er sprøsmålene:

Drammensbiblioteket som litteraturhus, bibliotekets posisjon som uavhengig demokratisk arena må avklares.

Viser til debatten i avisene mellom biblioteksjefen og fylkesbiblioteksjefen angående litteraturhus og biblioteket som debattarena. Det har vakt oppsikt at biblioteksjef Monica Nyhus i intervju med Drammens Tidende 6. november slo fast at “det ikke er sjefens oppgave å hente opp politisk betente saker, hvis Drammensbiblioteket utvikles til et regionalt litteraturhus”.

Etter det Drammen Venstre har grunn til å tro kan årsaken til biblioteksjefens vegring mot å ta opp “politisk betente saker”, være at kommunens ledelse ved noen anledninger har overprøvd bibliotekets valg av tema og tidspunkt for offentlige debatter.

Formålsparagrafen i ny “Lov om Folkebibliotek” blei vedtatt av et nesten enstemmig Storting 21. juni i år og formelt trer i kraft fra nyttår: “Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”. På denne bakgrunnen er det ikke rart at fylkesbiblioteksjefen og et nesten samlet bibliotek-Norge reagerer på Drammensbibliotekets vegring mot å ta opp politisk betente saker.

Drammen Venstre ber ordføreren klargjøre biblioteket som “uavhengig møteplass for offentlig samtale og debatt” gjennom følgende spørsmål:

1. Vil biblioteksjefen være “redaktør” for bibliotekets tilbud, slik at kommunen som eier av biblioteket ikke skal kunne overprøve biblioteksjefens redaksjonelle vurderinger?

2. Vil ordfører sikre at Drammensbiblioteket og Papirbredden blir en uavhengig debattarena for hele regionen?

3. Vil kommunen som eier vurdere å gi nye føringer som åpner for at biblioteket som litteraturhus kan ha sponsorer og samarbeide med kommersielle aktører i bok- og mediabransjen om arrangementer, på lik linje med de uavhengige litteraturhusene som er etablerte i andre byer?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**