Ap og rødt øker eiendomsskatten i Risør

Eiendomsskatten er usosial og rammer mest de som allerede har minst sier Stian Lund (V) og var glad for at Venstre, Krf og Høyre (inkl Frp, som ikke har representant i formannskapet) står samlet og stemte i mot å øke eiendomsskatten i 2014. Det synet delte ikke ordfører, varaordfører og de øvrige representantene fra AP og rødt, som alle stemte for økning av eiendomsskatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Rødt flertall = økt eiendomsskatt i 2014

Rødt flertall = økt eiendomsskatt i 2014
Foto: Jan Einar Henriksen

Det virker nesten som om flertallet tar inn over seg de demografiske verdiene i Risør og de økonomiske utfordringene mange i Risør faktisk har. Avstemmingen er jo også en grei markering av de politiske skillene i Risør politikken, hvor de borgerlige partiene nok en gang har en mer sosial politikk enn AP og rødt påpeker Stian Lund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**