Belønning til kommuner som bygger gang og sykkelveier

Dette passer jo svært godt for utbedringen av veien inn til Kvernvik, og forsåvidt også for den kommende utbedringen av Risørvegen sier Stian Lund (V) i en kommentar til at Venstre nå også får gjennomslag for en belønningsstrategi for kommuner som bygger ut gang- og sykkelveier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstres tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm innførte belønningsordningen for kollektivtrafikken. Nå har Venstre fått gjennomslag for en lignende ordning for sykkel. – Ordningen blir en stimulans for kommuner og fylkeskommuner som satser på utbygging av et bedre sykkelveinett, sier Venstres samferdselspolitisk talsmann Abid Q. Raja.

Flertallet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite er enige om en belønningsordning som innebærer et større antall millioner til kommuner som vil bygge gang- og sykkelveier. – Dette vil bety en fortgang i arbeidet med sykkelveier over hele Norge, sier Trond Berget i Syklistenes Landsforbund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**