Budsjett 2014: Satser på barna

Venstre og Arbeiderpartiet har i dag lagt frem et felles forslag til budsjett og handlingsprogram for Kristiansand kommune. Budsjettforslaget prioriterer oppvekstvilkår for barn og unge høyt, styrker skolesektoren de neste fire årene og fremskynder rehabilitering av Justvik skole. – Vi gjør dette sammen for å vise hva vi ville prioritert i posisjon, og for å markere viktigheten av en sterk opposisjon, sier Venstres gruppeleder Dag Vige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Budsjettforslaget ble presentert mandag ettermiddag av representanter fra de to partiene, som i sitt felles forslag skriver følgende om profilen i handlingsprogrammet for de neste fire årene:

Kommunens økonomi er trang, og for å opprettholde et godt tjenestetilbud til innbyggerne, må vi som politikere prioritere strengt. Arbeiderpartiet og Venstre er enige i å prioritere barns oppvekst først. I tillegg har det vært viktig for oss å gi budsjettet en sosial profil.

Hovedprioriteringen i dette alternative budsjettet er å styrke skolen. Oppvekstsektoren er pålagt store innsparingskrav, som på sikt vil kunne gå ut over kvaliteten i Kristiansandskolen. Vi prioriterer å øke ressursene i skolen for å sikre videre forsvarlig drift og høy kvalitet. På investeringssiden har vi også valgt ikke å utsette rehabiliteringen av Justvik skole, slik rådmannens forslag la opp til.

Budsjettet har også en tydelig sosial profil, og spesielt har vi ønsket å prioritere tiltak for barn. Vi vil øke sosialhjelpssatsene for barnefamilier som over lengre tid har dette som inntektskilde. Samtidig har det vært viktig for oss å styrke barnevernet.

Kulturskolen har fått økt tilskudd i dette budsjettet. Flere kulturskoleplasser og lavere egenbetaling for lavinntektsfamilier er prioritert.

Her kan du laste ned og lese hele budsjettforslaget, som vil bli presentert i formannskapet førstkommende onsdag.

• Les også: Dropper skattelette – satser på barna (www.fvn.no) (#ABO)

Logo Ap Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**