Mandagsmøte 2. desember

Velkommen til mandagsmøte. Vi avslutter arbeidet med vårt alternative forslag til handlingsprogram og budsjett for de neste fire årene. Dette skal presenteres i onsdagens møte i formannskapet. I tillegg står andre saker på dagsorden til det møtet. Til sist går vi gjennom agendaen til ukens møte i byutviklingsstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Saker til formannskapet:
Plan for Rosseland/Brennåsen – anmodning fra Songdalen kommune om å fravike regional bestemmelse for senterstruktur
– Utbygging av Torridal skole
– Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014-2017
– Kristiansand Boligselskap KF – budsjett 2014 og handlingsplan 2014 – 2017
– Årsbudsjett og handlingsprogram 2014-2017, Kristiansand Parkeringsselskap KF
– Budsjett 2014 og handlingsprogram 2015 – 2017
– Rådmannens forslag til justeringer av handlingsprogram 2014-2017 – årsbudsjett 2014
– Ny pensjonsordning for folkevalgte.

Saker til byutviklingsstyret:
– Kvartal 71 – reguleringsplan. Sluttbehandling
– Kvartal 57. Detaljregulering. Sluttbehandling
– Tangen 1 – 11. detaljregulering. Offentlig ettersyn
– E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet. Detaljplan med KU. Godkjenning av planprogram
– Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken. Fastsetting av planprogram.

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**