Klasseretorikk fra LO mot sykehus

Når Drammen Næringslivsforening støtter valget av Brakerøya som ny sykehustomt, da er det en god tomt, og LO har fått sitt faglig begrunnete svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre har jobbet primært for Sundland som plassering av nytt sykehus. Når det nå ble Brakerøya som Vestre Viken valgte, så sier vi at dette også er en god lokalisering, ut fra våre premisser.

Som politiker må jeg se framover og ta hensyn til mange faktorer ved samfunnsutvikling. Som fagforening har du én interesse, dine nåværende medlemmer. Brakerøya er en god plassering fordi den ivaretar kulturminner, dyrket mark og transportbehovet som en stor arbeidsplass skaper. Dette mener Venstre, de fleste andre partier, helsepersonell og Drammen Næringslivsforening.

Næringslivsforeningen vil hjelpe de bedriftene som eventuelt må endre lokalisering. Det vil Venstre også bidra til i det kommende arbeidet med arealplanen. Jeg tror likevel ikke det blir noe stort problem, for mye av aktiviteten i området er handelsrelatert, og de er ikke avhengig av sjølinje.

Når man jobber med arealplanlegging må man se framover. Utfordringen er å finne riktige arealer til ulik virksomhet, for virksomhetenes karakter og behov endrer seg. Det som egnet seg på femtitallet, er ikke like framtidsrettet i dag. Arbeiderpartiet har i flere byer i Norge deltatt i å åpne fjordlinjen for innbyggerne. Færre, større og mer effektive havner gjør at arealbehovet for havnene går ned. Det ser vi også i Drammen, hvor havna trekker seg tilbake fra Tangen og Brakerøya og konsentrerer sin virksomhet til Holmen. Oslo Havn mener i tillegg at Drammen havn ikke trenger å vokse seg større, fordi de har overkapasitet. Dette gir rom for at også andre typer arbeidsplasser kan etablere seg langs Drammens fjordlinje framover. Det handler om å få flere arbeidsplasser, ikke færre.

Venstre er et parti for folk med alle mulige bakgrunner. Jeg velger å ikke bruke retoriske begrep som ordet arbeiderklassen, fordi jeg mener arbeidslivet i dag er organisert så mangfoldig, at klassebegreper ikke lenger er dekkende eller hensiktsmessige. Venstre ønsker å jobbe for flest mulige ulike arbeidsplasser i Drammen, og da er sykehuset svært viktig. Levedyktige arbeidsplasser ødelegges ikke av nytt sykehus på Brakerøya, det skal ikke LO være redd for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**