Idrettsplassen i Clausenenga viktig i byutviklingen

-Det er virkelig grunn til å spørre seg om at et viktig område for fritid, sport og rekreasjon skal gå tapt. Bykjernen er fullt utbygd. Idrett har en viktig funksjon i nærområdet, både som en grønn lunge og som treningsplass for uorganisert idrett. Det sa Andreas Sandvik i debatten i Bystyret 3.desember da Idrettsplassen i Clausenenga var oppe til debatt i sak om ny stadion for KBK..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Andreas Sandvik sitt innlegg i bystyret er gjengitt nedenfor. Saken om Idrett var tema på Kristiansund Venstre sitt medlemsmøte 28.november.

IDRETT SOM VIKTIG MOTOR I BYUTVIKLINGEN

KBK og KFK har funnet sammen og fotballanlegget på Kvernbergmyran er lagt bort. Takk og pris. I samarbeid med kommunen vil byen få et topp anlegg for fotball. Videre lager kommunen planer for en videre utvikling av anleggene på Atlanten og dermed blir Idrett fristilt. Den organiserte idretten flytter ut. Tenk på hvilke muligheter det skaper for byutvikling!

Det har lenge vært en kjent sak at baneområdet har vært svært interessant for boligutviklere. Men det er virkelig grunn til å spørre seg om at et viktig område for fritid, sport eller rekreasjon skal gå tapt. Bykjernen er fullt utbygd. Idrett har en viktig funksjon i nærområdet, både som en grønn lunge og som treningsplass for uorganisert idrett.

Venstre vil ha arenaer der ulike aldersgrupper og folk med ulik bakgrunn møtes og samhandler. Det er viktig for å lære av hverandre og for å bli kjent. Idrettsplassen i sentrum av byen er viktig å beholde som aktivitetsplass, som del av et godt boområde. Ballbinger, volleyball, skating, tennis, boccia og andre spill som er generasjonsnøytrale, område for avslapping/rekreasjon. Det er bare fantasien som setter grenser for hva vi kan legge til Idrett.

Skal vi utslette enda mer av vår historie. Klippfiskbergan er i praksis en saga blott. Ønsker vi at vår historie skal bestå av de blå skiltene rundt i byen som "Ballgjengen" fra Oslo har satt opp — her lå…
Venstre ber innstendig om at Arbeiderpartiet legger vekk planene om salg av Idrett til høystbydende. Det blir i alle fall ikke boliger for folk flest.

Innlegget ble holdt av Andreas Sandvik i bystyret 3.november under debatten i sak Ny stadion for KBK, der rådmann hadde innstilt salg av Idrett i punkt 5.
Teksten sto som leserbrev i TK 04.12.13
I Formannskapets møte 26.11.13 argumenterte Venstre v/Andreas Sandvik for å beholde Idrett og finnanisere idrettsanlegg ved Atlanten ved salg av kommunens eiendom ved Pilotveien.
tktv 26.11.13 Se her

Andreas Sandvik

Foto: tk.tv. faksimile 261113

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**