Venstres alternative budsjett

Venstre og Krf har nå lagt fram sitt alternative budsjettforslag for Fredrikstad. Med forslaget legger partiene trykk på å få opp inntektene og få ned gjelden til kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hovedpunkter

Fredrikstad kommune

•En betydelig satsing på næringsutvikling og sysselsetting
•Ønske om å utrede en gjeldssaneringspakke for Fredrikstad kommune
•Tilbakeføring av kutt i helse- og velferd
•Satsing på tildlig innsats i oppvekstsektoren
•Nytt klima- og energifond åpent for søknader fra vanlige folk
•Vi setter av midler til en ny Byantikvar

På grunn av kommunens økonomiske situasjon utsetter vi noen investeringer:
•Fylkesscenen i påvente av statlig finansiering
•Ridesenteret i påvente av utredning om alternativ lokalisering som ikke tar like mye matjord
•Skateparken i påvente av ny permanent lokalisering som utløser tippemidler
•Østre Fredrikstad Gravlund pga. tilstrekkelig kapasitet i dag

Vi legger inn midler til ferdigprosjektering av Arena Fredrikstad i 2014, men tar ikke stilling til finansieringen av selve arenaen.

Budsjettet har en bunnlinje på 31,2 mill. kroner til avsetting til ulike fond.

Hele budsjettet finner du her: Budsjettforslag Krf og V

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**