Innfør grønn flyskatt

Skien Venstre ønsker innføring av grønn flyskatt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Miljø, fly

I Venstres stortingsvalgprogram er det et punkt om at Venstre vil innføre en grønn flyskatt. Dette er på bakgrunn av at flytrafikken til og fra Norge og ellers i verden øker betydelig, og at flytrafikken gir et betydelig bidrag til å øke den globale oppvarmingen med de negative konsekvenser dette gir i framtida. Det er også slik at forurensingen fra flytrafikken internasjonalt regnes ikke med i det enkeltes lands klimaregnskap. Det er på denne bakgrunn viktig at flytrafikken reduseres, snarere enn å øke. Økte priser er antagelig den eneste måten å oppnå dette på. Skien Venstre oppfordrer derfor Stortingsgruppa til å jobbe spesielt med dette punktet i programmet, som et ledd i arbeidet med å få ned klimagassutslippene og hindre temperaturstigning på jorda, med alle de negative konsekvenser dette har.

Resolusjonsforslag vedtatt på årsmøtet til Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**