Skien Venstre vil bruke bypakkemidlene til gang- og sykkelveier og sentrumstiltak

I forbindelse med Bypakke Grenland er det satt av 174 millioner som ved vedtak i bystyret i Skien har vært prioritert brukt til gang- og sykkelveier og sentrumstiltak, bl.a. opprusting av Landmannstorget. Skien Venstre mener det er svært viktig å holde på denne prioriteringen av disse midlende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Vi i Venstre står på for syklistene!

Det er derfor med stor overraskelse en ser at Skien Arbeiderparti nå ser ut til å ville bruke de 174 millionene til å bygge ny Århusbru. Dette er stikk i strid med hva som hittil er vedtatt. Ny Århusbru er positivt i seg selv, men her må en bruke andre midler enn de som er tenkt til g/s-veier og sentrumstiltak. Dersom Skien Arbeiderparti går videre med disse planene vil dette være en alvorlig belastning for samarbeidet mellom Venstre og Arbeiderpartiet i bystyret.

Det har også vært på tale å bruke av Bypakkemidlene til g/s-bru over Bryggevannet. Dersom dette er aktuelt mener Skien Venstre at det ikke bør settes av så mye som 80 millioner kroner til denne. I og med at Telemark fylkeskommune har vedtatt å bygge ny videregående skole på Klosterøya må fylkeskommunen også være med å finansiere en betydelig del av denne brua. Det er også naturlig at utbyggerne av Skien Brygge er med på finansieringen.

Resolusjonsforslag vedtatt på årsmøtet til Skien Venstre

Hør også:

NRK P1 Telemarksendingen:
Århusbru debatt, Thorun Haugen Aks (AP) og Kenneth Berg (Venstre) hør fra 1:56:30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**